Om oss

Vi är ett litet företag med lång erfarenhet och hög kompetens inom byggledning/kontroll.

Företaget grundades 1990 av Rolf Gutung och var från början ett byggbolag.

1999 blev vi ett renodlat konsultföretag och jobbar idag uteslutande med byggledning/kontroll.

 

Genomför fortlöpande, kompetenshöjande utbildningar för att motsvara våra beställares högt ställda krav, såsom:

 • Entreprenadjuridik
 • Bokföring/ekonomi
 • Samordningsansvaret
 • SBR godkänd entreprenad besiktningsman
 • Powerproject (tidplaneprogram)
 • Byggarbetsmiljösamordnare BAS P/U
 • Projektledarutbildning
 • LOU upphandling
 • Geometra (mängdningsprogram för kalkyl)
 • Bidcon (kalkylprogram)
 • fortlöpande uppdateringar inom byggregler och lagar typ: AB, AMA, BBR, Eurokoder, EKS

2012 uppgraderades Rolf Gutung enligt nya Plan och Bygglagen och blev Certifierad Kontrollansvarig PBL.

Förnyad certifiering 2017.

Medlem i SBR (Sveriges Byggnadsingenjörers Riksförbund)

      

Huvudsakliga uppdrag är som underkonsult i större byggprojekt.

Har för närvarande uppdrag som Projektledare Grupphus åt Skidstahus Mark & Exploatering AB.

 

Ser fram emot eventuella vidare kontakter med er.

/Rolf Gutung